Aragorn's Letter to Samwise (SD:128-129) in Akkadian

Aragurni apil Arašurni
Aban-Edellī
šar Guddurim u Arnurim
bēl mātī erāb šamšim
iqerrib ana gišir Baradduin ina samnam Ayyarimma
kīma minīt Eqlim ina šanâm dīšim

Ullīkiam liddin šulmam ana ibrā kalâšum
issu pūte līmar rubâm Mišil-Eršumma
ša Mali-Eršum libbû
ribiānum Eqlim
u Amurdinnī aššatam
u Kakkab-Šamaš u Amurdinnī u Šartum-ša-ḫurāsi u Awilti-Nūrim mārātīšu
u Atraḫasis u Ḫadûm u Šaḫšurum u Ina-Bītam-Kânum mārīšu

Ana Mišil-Eršum u ana Amurdinnī šulmum ina pī šarrim išti Dimat-Nuṣrim
šalāšûm ina Nisānam